19.2. 2021

9:00-14:30

9. workshop, Ústí nad Labem. 19.2.2021 (Online)

12.2. 2021

9:00-14:30

9. workshop, Buštěhrad, 12.2. 2021 (online)

8.2. 2021

9:00-14:30

10. workshop, Vsetín, 8.2. 2021 (online)

2.2. 2021

13:00-14:30

Online závěrečná konference, 25.2. 2021

9.12. 2020

9:00-14:30

9. Workshop Vsetín, 9.12.2020

6.11. 2020

9:00-14:30

Workshop, Ústí nad Labem, 6.11. 2020

11.6. 2020

9:00-14:30

8. workshop Vsetín, 11.6

 20.6. Zajímá Vás, co se konkrétně probíralo na workshopech?  Věnovali jsme se především aktuálnímu tématu - výuce ve škole za podmínek karanténních opatření. Tzn., distanční výuka za okolností, které jsou dány možnostmi školy, pedagogů, rodin a samotnými žáky. Pedagogové na workshopech navzájem sdíleli své zkušenosti, reflektovali a bilancovali uplynulé období. Bylo to pro všechny velmi zajímavé a v mnoha ohledech i inspirativní, jelikož pedagogové často nacházeli zajímavé alternativní přístupy k výuce, za použití různých materiálů a metod. Součástí workshopu  bylo také zamyšlení se (a následné doporučení) jak komunikovat s dětmi, které se již vrátily do školy, nebo se vrátí na podzim. Co vše zohlednit a jak připravit žáky na řádnou výuku v novém škol    Zajímá Vás, co se konkrétně probíralo na workshopech?  Věnovali jsme se především aktuálnímu tématu - výuce ve škole za podmínek karanténních opatření. Tzn., distanční výuka za okolností, které jsou dány možnostmi školy, pedagogů, rodin a samotnými žáky. Pedagogové na workshopech navzájem sdíleli své zkušenosti, reflektovali a bilancovali uplynulé období. Bylo to pro všechny velmi zajímavé a v mnoha ohledech i inspirativní, jelikož pedagogové často nacházeli zajímavé alternativní přístupy k výuce, za použití různých materiálů a metod. Součástí workshopu  bylo také zamyšlení se (a následné doporučení) jak komunikovat s dětmi, které se již vrátily do školy, nebo se vrátí na podzim. Co vše zohlednit a jak připravit žáky na řádnou výuku v novém škol

5.6. 2020

9:00-14:30

8. workshop, Ústí nad Labem, 5.6.2020

4.6. 2020

9:00-14:30

8. workshop, Buštěhrad, 4.6. 2020

3.3. 2020

16:00-14:30

Seminář pro rodiče, Buštěhrad, 3.3.2020 Téma : Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti

26.2. 2020

16:00-14:30

Seminář pro rodiče, Ústí nad Labem, 26.2.2020. Téma: Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti

21.1. 2020

9:00-14:30

7. Workshop Vsetín, 21.1. 2020

15.1. 2020

9:00-14:30

7. Workshp, Buštěhrad, 15.1.2020

15.1. Proběhl sedmý workshop v Buštěhradu. Na něm se probírala podobná témata jako minulý týden v Ústí nad Labem. Diskutovala se témata spolupráce škola a pedagogicko - psychologických poraden ve spolupráce se speciálními pedagogy.  V druhé části workshopu jsme se soustředili na individuální rozbory snímku třídy. Sdíleli příklady dobré praxe a radili se jak postupovat v problematických situacích ve třídách, mezi kolegy a také s rodiči.

 

 

 

10.1. 2020

9:00-14:30

7. workshop v Ústí nad Labem, ZŠ Neštěmická, 10.1. 2020

Na sedmém workshopu v Ústeckém kraji, v CKP ZŠ Neštěmická jsme řešili problematiku komunikace a spolupráce mezi školami a SPC  (speciálně pedagogické centrum) a PPP (pedagogicko- psychologická poradna). Diskutovali a sdíleli jsme zkušenosti z jednotlivých škol, kterých se toto téma týká. Při workshopu měli účastníci možnost vidět ukázku práce s humanoidem, který má ZŠ Neštěmická jako jediná škola v ČR k dispozici. Fotografie najdete na našich sociálních sítích.

 

13.11. 2019

21:00-14:30

6. workshop, Buštěhrad, 13.11. 2019

Na v pořadí už šestém workshopu v Buštěhradu jsme se s účastníky dopoledne věnovali rozboru a porovnávání nových a starších profilů tříd. Učitelé aktivně sdíleli svoji školní praxi a porovnávali reálné možnosti jednotlivých škol, jejich výhody a nevýhody. Odpoledne jsme se věnovali aplikaci poznatků " z barev" /CA method/ do vývojových obvyklostí u dětí.

 

8.11. 2019

9:00-14:30

6. Workshop, Ústí nad Labem, 8.11. 2019

Na 6. workshopu v Ústí nad Labem jsme se opět sešli v CKP ZŠ Neštěmická. Nosným a hlavním tématem našeho setkání byla SPOLUPRÁCE. Spolupráce rodiny a školy, pedagogů navzájem a také ostatních odborníků, kterých se vzdělávací proces dotýká. Zopakovali jsme si vývojové etapy dítěte a náš tým pracující na osvětě měl možnost s kamerou navštívit některé třídy při vyučování, pohovořit s dětmi i s jejich učiteli.

7.10. 2019

9:00-14:30

Workshop Vsetín, 7.10. 2019

V pondělí 7.10. proběhl již 6. workshop v Centru kolegiální podpory ve Vsetíně. Hlavním tématem byla tentokrát identifikace toho, co je potřeba zohlednit při tvorbě funkční komunikace, kooperace a pravidel ve škole tak, aby tyto dobře fungovaly pro všechny strany - školu jako celku, jednotlivé pedagogy, pedagogický sbor, žáky, třídy vedení školy a také rodiče - a tím zefektivnily a usnadnily celý vzdělávací proces.

 

14.6. 2019

9:00-14:30

5. workshop v Buštěhradu, 14.6. 2019

17.5. 2019

9:00-14:30

5. workshop ve Vsetíně 17.5.2019

  

26.4. 2019

9:00-14:30

5. workshop Ústí nad Labem, 26.4. 2019

8.4. 2019

16:00-14:30

CKP Ústí nad Labem - "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti"

Seminář spojený s veřejnou diskusí nad problematikou "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti".

Program:

1. Osobnost dítěte a jeho vývoj
2. Vliv a význam působení rodiny na dítě
3. Škola jako kulturní centrum obce
4. Autorita učitele a její vnější podpora
5. Komunikace ve škole a o škole
6. Trendy současného školství, jejich přínosy a rizika

2.4. 2019

16:00-14:30

ZŠ a MŠ Bez hranic, Mšec - "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti"

Seminář spojený s veřejnou diskusí nad problematikou "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti".

Program:

1. Osobnost dítěte a jeho vývoj
2. Vliv a význam působení rodiny na dítě
3. Škola jako kulturní centrum obce
4. Autorita učitele a její vnější podpora
5. Komunikace ve škole a o škole
6. Trendy současného školství, jejich přínosy a rizika

20.3. 2019

9:00-14:30

4. workshop ve Vsetíně 20.3.2019

8.2. 2019

9:00-14:30

4. workshop v Ústí nad Labem 8.2.2019

28.1. 2019

9:00-14:30

4. workshop v Buštěhradu 28.1.2019

23.1. 2019

9:00-14:30

3. workshop ve Vsetíně 23.1.2019

5.11. 2018

9:00-14:30

3. workshop v Ústí nad Labem 5.11.2018

2.11. 2018

9:00-14:30

2. workshop ve Vsetíně 2.11.2018

22.10. 2018

9:00-14:30

3. workshop v Buštěhradu 22.10.2018

5.10. 2018

9:00-14:30

Úvodní workshop - Zlínský kraj, Vsetín

Úvodní workshop projektu Dynamická inkluze ve Zlínském kraji, ZŠ Vsetín, Luh

21.5. 2018

9:00-14:30

2. workshop - Ústecký kraj

2. workshop v Ústeckém kraji projektu Dynamická inkluze,  který navázal na úvodní workshop z ledna 2018.  ZŠ Neštěmická.

 

25.4. 2018

9:00-14:30

2. workshop - Středočeský kraj, Buštěhrad

2. workshop projektu Dynamická inkluze  ve Středočeském kraji v ZŠ Oty Pavla, Buštěhrad

6.2. 2018

9:00-14:30

Úvodní workshop - Středočeský kraj

25.1. 2018

9:00-14:30

Úvodní workshop - Ústecký kraj

Úvodní workshop projektu Dynamická inkluze v Ústeckém kraji.