Dynamická inkluze

Základní data o projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004856
– Název projektu: Dynamická inkluze
– Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
– Číslo výzvy: 02_16_037
– Název výzvy: Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
– Začátek realizace projektu: 1. 11. 2017
– Ukončení realizace projektu: 28.2. 2021

 

Cílem projektu je podpora pedagogických pracovníků pomocí sdílení zkušeností a umožnění cílené práce s konkrétní skupinou díky přesné diagnostice týmu a profesní diagnostice osobnosti učitele. Na základě pochopení a sdílení usnadnit práci.

Prostřednictvím nového unikátního diagnostického nástroje ukážeme pedagogům, že každá skupina je jedinečná a vyžaduje odlišný přístup a způsob práce, pokud výsledek má být efektivní. Pomocí diagnostiky třídy jako skupiny aučitele, jako profesionála a jeho osobnosti, umožníme učitelům aktivně pracovat s odlišnou dynamikou skupin, s atmosférou ve skupině, s motivátory a stresory, které se v jednotlivých třídách mohou velmi lišit, kultivovat třídupodle skutečných potřeb nikoli domnělých. Vedení školy bude mít možnost posoudit kompatibilitu pedagoga střídou (skupinou), dříve než se skupina fyzicky sejde.

 

V rámci projektu vyvineme společně s dodavatelem unikátní diagnostiky speciální produkt pro školní skupiny, který umožní pozorovat změny v dynamice a dalších parametrech skupiny při změnách v kolektivu (přidávání a odebírání různých žáků nebo malých skupinek, které existují v rámci třídy), tento produkt bude poté stále využitelný pro zájemce ze škol, kteří chtějí pracovat se skupinami maximálně efektivně.

– Vytvoření 3 center kolegiální podpory ve třech krajích (Ústecký, Zlínský a Středočeský). V každém kraji zapojit do projektu dalších 5 škol (celkem 6 škol z každého kraje)
– Vytvoření sítě spolupracujících škol v rámci kraje, které budou čerpat zkušenosti z těchto kolegiálních center podpory.
– Výměna informací mezi jednotlivými centry kolegiální podpory a to především na krajské úrovni.
– Určení případů dobré praxe v jednotlivých centrech kolegiální podpory a možnosti přenesení těchto praktik na ostatní vzdělávací zařízení v rámci kraje v souladu s metodickým řízením kraje.
– Organizace workshopů v rámci centra kolegiální podpory.
– Organizování akcí pro veřejnost prezentace výsledků efektivního začleňování.

Seznam zapojených škol (aktualizováno k 30. 9. 2018):

ÚSTECKÝ KRAJ

 • Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38 (ředitelka – Mgr. Marie Čápová) – Centrum kolegiální podpory
 • Základní škola Ústí nad Labem (ZŠ Mojžíř), Hlavní 193 (ředitel – Mgr. Karel Bendlmajer)
 • Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 (ředitelka – Mgr. Marcela Prokůpková)
 • Základní škola Měcholupy, okres Louny, Holedečská 2 (ředitelka – Mgr. Klára Cíglová)
 • Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912 (ředitelka – Mgr. Barbora Štempáková)
 • Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 (ředitelka – Mgr. Bc. Eva Vášová)

STŘEDOČESKÝ KRAJ

 • Základní škola a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, Tyršova 77/10 (ředitel – Mgr. Václav Barták) – Centrum kolegiální podpory
 • Základní škola Český Brod, Žitomířská 885 (ředitel – Mgr. Jiří Slavík)
 • Základní škola Libušín, okres Kladno, p.o., Komenského 237, Libušín (ředitelka – Mgr. Renata Kosová)
 • Základní škola Vlašim, U Vorliny 1500 (ředitel – Mgr. Petr Jíša)
 • Základní škola a Mateřská škola Lochovice, č.p. 4  (ředitelka – Mgr. Radka Hlaváčová)
 • Základní škola a Mateřská škola Bez hranic, Mšec 171 (ředitel – Mgr. Milan Dvořák)

ZLÍNSKÝ KRAJ

 • Základní škola Vsetín, Luh 1544 (ředitel – Mgr. Petr Kořenek) – Centrum kolegiální podpory
 • Základní škola Vsetín, Sychrov 97, Mudr. Františka Sovy 97 (ředitel – Mgr. Michal Molek)
 • Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště (ředitel – Mgr. Marek Tvrdoň)
 • Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, p.o., Dřevnická 1790 (ředitel – Mgr. Pavel Dvořák)
 • Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, Salašská 300 (ředitelka – Mgr. Andrea Olbertová)
 • Základní škola Zlín, Nová cesta 268, p.o., Zlín – Štípa (ředitel – Mgr. Lubomír Klátil)

 

chart_icon

450 žáků

chart_icon

36 pedagogů

chart_icon

3 centra

chart_icon

1 nástroj