Představujeme projekt Dynamická inkluze

Prostřednictvím nového unikátního diagnostického nástroje ukážeme pedagogům, že každá skupina je jedinečná a vyžaduje odlišný přístup a způsob práce, pokud výsledek má být efektivní. Pomocí diagnostiky třídy jako skupiny aučitele, jako profesionála a jeho osobnosti, umožníme učitelům aktivně pracovat s odlišnou dynamikou skupin, s atmosférou ve skupině, s motivátory a stresory, které se v jednotlivých třídách mohou velmi lišit, kultivovat třídupodle skutečných potřeb nikoli domnělých. Vedení školy bude mít možnost posoudit kompatibilitu pedagoga střídou (skupinou),dříve než se skupina fyzicky sejde.

 

Projekt „Dynamická inkluze“ reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004856 je spolufinancován Evropskou unií.

 CO SE DĚJE?

9. září  –  O prázdninách jsme pracovali s pedagogy na tom,  abychom s pomocí diagnostické metody (CA method) dali dohromady skupiny, které by co nejlépe spolupracovaly, snažili jsme se rozdělit děti do tříd podle výsledků, které jsme díky diagnostické metodě měli k dispozici. K skupinám byly přiřazováni ti nejvhodnější učitelé. Už brzy Vám přineseme informace o tom, jak vše funguje v praxi:-)

13. září – V druhém zářijovém týdnu se v CKP Vsetín konala setkání odborných poradců s pedagogy, kteří nejsou přímo účastníky projektu. Tito učitelé využili možnosti udělat si osobní diagnostiku (CAmethod), která je zaměřena na charakteristiky, které se týkají jak profese, tak i některých osobních aspektů, jako je například motivace, nebo třeba únava. Současně mohli nahlédnout do výsledků diagnostikovaných tříd, ve kterých učí, nebo jsou třídními učiteli a diskutovat tak otázky a situace , které se řeší právě v těchto třídách.

19. září – Při konzultacích se setkáváme s různými tématy, často i novými a nečekanými. Naposledy jsme například řešili odpor rodičů vůči testování dětí, které zákonným zástupcům připadá zbytečně zatěžující. Nakonec nešlo ani tak o výhrady k naší diagnostice, ale k testování dětí obecně. Hlavními odpůrci byli rodiče  dětí, kteří si nepřejí „pokusy na dětech“, ale očekávají, že škola vzdělává. Z našeho pohledu je škoda, že rodiče často nevyužívají nabízených možností k možnosti na společných workshopech. Do budoucna je třeba, abychom nezapomínali na rodiče, neboť jsou důležitými partnery ve vzdělávacím procesu. Pro jednání s dospělými, tedy i s rodiči je mnohdy nejvíce potřeba podpořit učitele. A to jak v oblasti profesní, tak osobnostní. (Jana Frischmannová, speciální pedagog)

8.10. 2019 –  V pondělí 7.10. proběhl již 6. workshop v CKP (centru kolegiální podpory) ve Vsetíně. Hlavním tématem byla tentokrát identifikace toho, co je potřeba zohlednit při tvorbě funkční komunikace, kooperace a pravidel ve škole tak, aby tyto dobře fungovaly pro všechny strany – školu jako celku, jednotlivé pedagogy, pedagogický sbor, žáky, třídy vedení školy a také rodiče – a tím zefektivnily a usnadnily celý vzdělávací proces.  (Bohdana Fialová – lektorka metody)

Ve kterých krajích působíme:

Zveme Vás na událost:

8. 4. 2019 event-img

CKP Ústí nad Labem - "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti"

Seminář spojený s veřejnou diskusí nad problematikou "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti".…...

WORKSHOPY A SEMINÁŘE:

7.

10. 2019

Workshop Vsetín, 7.10. 2019

V pondělí 7.10. proběhl již 6. workshop v Centru kolegiální podpory ve Vsetíně. Hlavním tématem…...


12.

5. 2020

8.

4. 2019

CKP Ústí nad Labem - "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti"

Seminář spojený s veřejnou diskusí nad problematikou "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti".…...


2.

4. 2019

ZŠ a MŠ Bez hranic, Mšec - "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti"

Seminář spojený s veřejnou diskusí nad problematikou "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti".…...

5.

10. 2018

Úvodní workshop - Zlínský kraj, Vsetín

Úvodní workshop projektu Dynamická inkluze ve Zlínském kraji, ZŠ Vsetín, Luh...


21.

5. 2018

2. workshop - Ústecký kraj

2. workshop v Ústeckém kraji projektu Dynamická inkluze,  který navázal na úvodní workshop z ledna 2018. …...

25.

4. 2018

2. workshop - Středočeský kraj, Buštěhrad

2. workshop projektu Dynamická inkluze  ve Středočeském kraji v ZŠ Oty Pavla, Buštěhrad...


25.

1. 2018

Úvodní workshop - Ústecký kraj

Úvodní workshop projektu Dynamická inkluze v Ústeckém kraji....

chart_icon

36 PEDAGOGŮ

chart_icon

450 ŽÁKŮ

chart_icon

3 CENTRA

chart_icon

1 NÁSTROJ