Představujeme projekt Dynamická inkluze

Prostřednictvím nového unikátního diagnostického nástroje ukážeme pedagogům, že každá skupina je jedinečná a vyžaduje odlišný přístup a způsob práce, pokud výsledek má být efektivní. Pomocí diagnostiky třídy jako skupiny aučitele, jako profesionála a jeho osobnosti, umožníme učitelům aktivně pracovat s odlišnou dynamikou skupin, s atmosférou ve skupině, s motivátory a stresory, které se v jednotlivých třídách mohou velmi lišit, kultivovat třídupodle skutečných potřeb nikoli domnělých. Vedení školy bude mít možnost posoudit kompatibilitu pedagoga střídou (skupinou),dříve než se skupina fyzicky sejde.

 

Projekt „Dynamická inkluze“ reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004856 je spolufinancován Evropskou unií.

 CO SE DĚJE?

9. září 2019  –  O prázdninách jsme pracovali s pedagogy na tom,  abychom s pomocí diagnostické metody (CA method) dali dohromady skupiny, které by co nejlépe spolupracovaly, snažili jsme se rozdělit děti do tříd podle výsledků, které jsme díky diagnostické metodě měli k dispozici. K skupinám byly přiřazováni ti nejvhodnější učitelé. Už brzy Vám přineseme informace o tom, jak vše funguje v praxi:-)

13. září 2019 – V druhém zářijovém týdnu se v CKP Vsetín konala setkání odborných poradců s pedagogy, kteří nejsou přímo účastníky projektu. Tito učitelé využili možnosti udělat si osobní diagnostiku (CAmethod), která je zaměřena na charakteristiky, které se týkají jak profese, tak i některých osobních aspektů, jako je například motivace, nebo třeba únava. Současně mohli nahlédnout do výsledků diagnostikovaných tříd, ve kterých učí, nebo jsou třídními učiteli a diskutovat tak otázky a situace , které se řeší právě v těchto třídách.

19. září 2019 – Při konzultacích se setkáváme s různými tématy, často i novými a nečekanými. Naposledy jsme například řešili odpor rodičů vůči testování dětí, které zákonným zástupcům připadá zbytečně zatěžující. Nakonec nešlo ani tak o výhrady k naší diagnostice, ale k testování dětí obecně. Hlavními odpůrci byli rodiče  dětí, kteří si nepřejí „pokusy na dětech“, ale očekávají, že škola vzdělává. Z našeho pohledu je škoda, že rodiče často nevyužívají nabízených možností k možnosti na společných workshopech. Do budoucna je třeba, abychom nezapomínali na rodiče, neboť jsou důležitými partnery ve vzdělávacím procesu. Pro jednání s dospělými, tedy i s rodiči je mnohdy nejvíce potřeba podpořit učitele. A to jak v oblasti profesní, tak osobnostní. (Jana Frischmannová, speciální pedagog)

8.10. 2019 –  V pondělí 7.10. proběhl již 6. workshop v CKP (centru kolegiální podpory) ve Vsetíně. Hlavním tématem byla tentokrát identifikace toho, co je potřeba zohlednit při tvorbě funkční komunikace, kooperace a pravidel ve škole tak, aby tyto dobře fungovaly pro všechny strany – školu jako celku, jednotlivé pedagogy, pedagogický sbor, žáky, třídy vedení školy a také rodiče – a tím zefektivnily a usnadnily celý vzdělávací proces.  (Bohdana Fialová – lektorka metody)

22.10. 2019  Poslední konzultace a jejich témata nás opět utvrzují v tom, že pracujeme na jedné straně s nadšením, zvědavostí, zájmem. vůli ke změně a chutí najít řešení na často obtížné situace a na straně druhé se strachem. Strachem že se dozvím něco nepříjemného (nedej bože o sobě), strachem ze změn, z novinek a vlastně i z pomoci a usnadnění práce. Není vždy nutné začínat všechno od začátku, často je možné navázat, inspirovat se, nechat si poradit, sdílet a pracovat v týmu. Společně se učit z chyb a společně se radovat z úspěchů a z nových možností a řešení. Učitelé, rodiče nebojte se! Inspirujte se od svých dětí, zkoušejte nové, sdílejte, nejste v tom sami. Náš projekt má pomoci, usnadnit, ulevit, poradit. Rozhodně nechce nikomu ublížit nebo někoho ohrozit. Vědět víc znamená mít víc možností a moci se svobodně rozhodnout. Přijměte, proto prosím naší nabídku pomoci bez obav a s důvěrou. (Jana Frischmannová, speciální pedagog)

8.10. 2019 Na 6. workshopu v Ústí nad Labem jsme se opět sešli v CKP ZŠ Neštěmická. Nosným a hlavním tématem našeho setkání byla SPOLUPRÁCE. Spolupráce rodiny a školy, pedagogů navzájem a také ostatních odborníků, kterých se vzdělávací proces dotýká. Zopakovali jsme si vývojové etapy dítěte a náš tým pracující na osvětě měl možnost s kamerou navštívit některé třídy při vyučování, pohovořit s dětmi i s jejich učiteli.

13.10. 2019 Na v pořadí už šestém workshopu v Buštěhradu jsme se s účastníky dopoledne věnovali rozboru a porovnání nových a starších profilů tříd. Učitelé aktivně sdíleli svoji školní praxi a porovnávali reálné možnosti jednotlivých škol, jejich výhody a nevýhody. Odpoledne jsme se věnovali aplikaci poznatků „z barev“ /CAmethod/ do vývojových obvyklostí u dětí.

20.11. 2019 Pracujeme na nových video spotech, které Vám nabídneme koncem roku 2019 a začátkem roku 2020 🙂

23.12. 2019 Celý tým projektu Dynamická inkluze Vám přeje nádherné prožití vánočních svátků a ten nejlepší vstup do roku 2020

7.1. 2020 Těšíme se na další spolupráci. První workshop roku 2020 už v pátek 10.1. v CKP ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem

10.1. 2020  Na sedmém workshopu v Ústeckém kraji, v CKP ZŠ Neštěmická jsme řešili problematiku komunikace a spolupráce mezi školami a SPC  (speciálně pedagogické centrum) a PPP (pedagogicko- psychologická poradna). Diskutovali a sdíleli jsme zkušenosti z jednotlivých škol, kterých se toto téma týká. Při workshopu měli účastníci možnost vidět ukázku práce s humanoidem, který má ZŠ Neštěmická jako jediná škola v ČR k dispozici. Fotografie najdete na našich sociálních sítích.

15.1. 2020 Proběhl sedmý workshop v Buštěhradu. Na něm se probírala podobná témata jako minulý týden v Ústí nad Labem. Diskutovala se témata spolupráce škola a pedagogicko – psychologických poraden ve spolupráce se speciálními pedagogy.  V druhé části workshopu jsme se soustředili na individuální rozbory snímku třídy. Sdíleli příklady dobré praxe a radili se jak postupovat v problematických situacích ve třídách, mezi kolegy a také s rodiči.

21. 1. 2020 Proběhl workshop ve Vsetíně, kde se probírala obdobná témata jako v kraji Středočeském a Ústeckém. Tedy především spolupráce škol s pedagogicko – pschologickými poradnami a speciálními pedagogy. Nechyběly samozřejmě ani rozbory výstupů monitorovaných tříd.

11.2. 2020 Zveme Vás na Seminář pro rodiče, který se bude konat v Ústí nad Labem, 26.2. od 16 ti hodin a v Buštěhradu 3.3.2020. Seminář je pod názvem “ Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy“.  Více informací o semináři a konkrétní témata semináře najdete ve složce Materiály, nebo na našem instagramovém, facebookovém a twitterovém profilu. Občerstvení zajištěno:-) Těšíme se na Vás!

4.3. 2020   Ve dnech 26. února a 3. března proběhly semináře pro rodiče a také pro ty, kteří se zajímají především o možnosti spolupráce rodiny a školy. V únoru jsme se sešli v Ústí nad Labem v ZŠ Neštěmická a v březnu v Buštěhradu v ZŠ Oty Pavla. Téma semináře bylo “ Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti.“ Probírala se témata: Osobnost dítěte a jeho vývoj, vliv a význam působení rodiny na dítě, škola jako kulturní centrum obce, autorita učitele a její vnější podpora, komunikace ve škole o škole, trendy současného školství jejich přínosy a rizika. Děkujeme, že jste přišli.

13.3. 2020 Březnové a dubnové workshopy, které se měly konat  v Ústí nad Labem , v Buštěhradu i ve Vsetíně jsou s ohledem na nouzový stav v ČR a zavření škol zrušeny.  Až bude znám náhradní termín, dáme Vám okamžitě vědět. Opatrujte se.

15.4. 2020  Projekt Dynamická inkluze a jeho členové pracují i v nouzovém stavu. Jsme tu pro vás. Toto období je složité jak pro děti, pro rodiče, tak pro učitele. Naši psychologové a speciální psychologové jsou vám k dispozici. Neváhejte nás kontaktovat. Jsme v tom společně.

23.4. 2020 Psychologové projektu pro Vás připravili videa, ve kterých se věnují aktuálním tématům, tedy práce učitelů, dětí a rodičů v nouzovém stavu. Tématy jsou například online vyučování, komunikace při zavření škol i po návratu do lavic, konflikty v rodině a vliv na dítě, atd. Videa najdete na našich webových stránkách v materiálech, a také na sociálních sítích.

25.4. 2020 Videa k aktuálním tématům  jsou k dispozici na našich stránkách a také na youtube.

29.5. 2020 Jsme rádi, že se opět uvidíme na workshopech. Ve čtvrtek 4.6. se budeme těšit v Buštěhradu v CKP ZŠ Oty Pavla a o den později, tedy v pátek 5.6. v Ústí nad Labem v CKP ZŠ Neštěmická. Máme před sebou workshopy s pořadovým číslem 8

1.6.2020  Osmý workshop ve Vsetíně se bude konat 11.6. 2020

3.6. 2020 Na prvních “ po – koronavirových“ workshopech se především hodně diskutovalo o tom, čím jsme si všichni prošli, jak nás to ovlivnilo a jak jsme tuto mimořádnou situaci zvládli. Bylo to velmi těžké pro školy, učitele, žáky a samozřejmě i pro rodiče.  Byla to velká a nová zkušenost pro všechny zúčastněné, ale vše špatné je pro něco dobré. Všichni jsme se shodli na tom, že by bylo vhodné zachovat vzájemný respekt, úctu a pochopení i v jiných a složitých podmínkách.

11. 6. 2020  První po-koronavirový workshop pro učitele ve Vsetíně byl stejně jako v Buštěhradu a v Ústí nad Labem plný dojmů z období nouzového stavu.  Koronavirus a nutná karanténa ovlivnila samozřejmě samotné učitele,ale i rodiče a žáky s kterými se v projektu Dynamická inkluze intenzivně pracuje. Problémy a tíživé situace  učitelů i rodičů jsme probírali individuálních konzultacích. Jednodušeji řečeno – hlavním tématem konzultací i následných debat bylo :  „Jak v nelehké a pro všechny neznámé situaci nepřijít o rozum:-)“

20.6. 2020 Zajímá Vás, co se konkrétně probíralo na workshopech?  Věnovali jsme se především aktuálnímu tématu – výuce ve škole za podmínek karanténních opatření. Tzn., distanční výuka za okolností, které jsou dány možnostmi školy, pedagogů, rodin a samotnými žáky. Pedagogové na workshopech navzájem sdíleli své zkušenosti, reflektovali a bilancovali uplynulé období. Bylo to pro všechny velmi zajímavé a v mnoha ohledech i inspirativní, jelikož pedagogové často nacházeli zajímavé alternativní přístupy k výuce, za použití různých materiálů a metod. Součástí workshopu  bylo také zamyšlení se (a následné doporučení) jak komunikovat s dětmi, které se již vrátily do školy, nebo se vrátí na podzim. Co vše zohlednit a jak připravit žáky na řádnou výuku v novém školním roce.

30.6. 2020 Tým Dynamické inkluze přeje krásné a pohodové prázdniny a těšíme se na zářijový návrat do školních lavic 🙂

30.7. 2020 I přesto, že jsou prázdniny a dovolené,  tak náš tým pracuje dál:-) Připravili jsme pro Vás další video k projektu Dynamická inkluze. Tentokrát na téma inkluze jako taková. Ve videu najdete názory žáků, pedagogů a dalších účastníků projektu. Video najdete našich stránkách v sekci „Materiály“, nebo na našich facebookových stránkách.  Krásné léto:-)

14. 7. 2020  Na naše sociální sítě – tedy a facebook, twitter i instagram jsme umístili odkaz na článek o  našem projektu. Název článku je “ Dynamická inkluze – jak high tech psychologie pomáhá začleňovat žáky ses speciálními potřebami.

18.8. 2020  Na webových stránkách je k dispozici nová Metodika výstupu – Profil učitele rozšíření.  v metodice najdete : charakteristiku učitele, postoj učitele, chování a prožívání učitele. Dalšími body jsou:  konstruktivní typy chování, rizikové jevy, sociální role, motivace a obavy

1.9. 2020 A je to tady! Děti se opět mohou vrátit do školních lavic. Velmi brzy Vám oznámíme i termíny plánovaných workshopů a dalších projektových aktivit.

13. 9. 2020 Školství překvapilo novou vyhláškou o inkluzi. Část žáků má přijít o podporu. Články k tomuto tématu najdete na našich sociálních sítích.

20.9. 2020 V pořadu ČT 168 hodin :  „Děti bez školy“ . Handicapované děti bez asistentů?  Podívejte se na reportáž v pořadu Nory Fridrichové.

25.9.  2020 Termíny workshopů : Buštěhrad 13.11,  Ústí nad Labem 16. 10, Vsetín 22. 10

13. 10. 2020 Vzhledem k situaci jsme nuceni zrušit workshop v  Ústí nad Labem, který se má konat 16.10. Náhradní termín je stanoven na 6.11.2020

19. 10. 2020 Vzhledem k situaci jsme nuceni zrušit také workshop ve Vsetíně. Náhradní termín je zatím  stanoven na 4.12. 2020

4.11. 2020 Vzhledem k vývoji situace jsme nuceni plánované workshopy stále posouvat dále. 6.11. se tedy workshop v Ústí nad Labem při ZŠ Neštěmická  neuskuteční.  Mrzí nás to, ale bohužel se nedá nic dělat. Držte se!

7.11. 2020 V listopadovém čísle časopisu „Průvodce společným vzděláváním“ se těšíme na článek o projektu Dynamická inkluze. Článek bude pojednávat o projektu samotném a také o diagnostické metodě. Čekejte základní informace o projektu, ale také o složitostech, administrativě a také o tom, jak  už  projet a diagnostická metoda dokázala některým partnerským školám pomoci.

4.12 2020  Proběhl  workshop ve Vsetíně. Témata, která se probírala korespondovala s těžkou dobou, ve které se nacházíme. Tedy přechody na distanční výuku a nutnost školy vždy adekvátně zareagovat. Témata byla např. Škola doma, vysílací místo, psychohygiena a regenerace nebo třeba hospitace rodičů při výuce online. Všechna tato témata (přednášku speciálního psychologa Karla Opravila)  Vám brzo nabídneme i jako video, které umístíme na stránky Dynamické inkluze do sekce materiály.

20.12.2020 Situace se nám opět komplikuje, školy se  opět kvůli epidemiologické situaci zavřely o něco dříve a děti si užijí delší vánoční prázdniny. Doufejme, že po novém roce se opět sejdeme v lavicích. Všem přejeme krásné, klidné a veselé prožití vánočních svátků. A hlavně zdraví.

28.12. 2020 Na našich stánkách v sekci „Materiály“ vám nabízíme ke shlédnutí přednášku psychologa Karla Opravila zaměřující se na  úskalí a problémy distanční výuky. Tuto video najdete také na youtube pod názvem : Problémy distanční výuky – přednáška speciálního pedagoga Karla Opravila.

2.1. 2021  Všem přejeme vše nejlepší do rolu 2021, hlavně zdraví a klidnou mysl. S jakýmkoli dotazem ohledně psychologie dětí během online výuky, problémy s výukou se nám neváhejte ozvat. Naši odborníci Vám poradí jak nejlépe dovedou.

15.1. 2021 Koronavirová situace se nelepší, a proto se do škol zatím nedostanou deváté třídy ani maturanti. Všichni kromě prvních a druhých tříd pokračují v distanční výuce. Stejně budou podle všeho probíhat i naše poslední workshopy projektu. Co nejdříve Vám dáme vědět.

2.2. 2021 Poslední tři workshopy ve všech zúčastněných krajích se budou konat online. Stejně tak i konzultace. O termínech budeme informovat.

4.2. 2021 Poslední workshopy proběhnout online. 8.2. workshop ve Vsetíně (proběhne také online konzultace) . 12.2. workshop v Buštěhradu (+ online konzultace), 19.2. workshop v Ústí nad Labem (+ online konzultace)

8.2. 2021 Proběhl plánovaný poslední workshop ve Vsetíně i s online konzultací. Všem zúčastněným děkujeme za podněty.

12.2. 2021 Proběhl plánovaný poslední workshop ve Středočeském kraji. I tentokrát byl online. Děkujeme za účast.

19.2.  2021 Máme za sebou poslední workshop i v Ústeckém kraji . Všem zúčastněným děkujeme za pozornost a podněty.

20.2. 2021 Závěrečná online konference se plánuje na 25. 2. 2021 od 13.00 hod do 15.00 hod.

20.2. 2021 Připravujeme pro vás tři video spoty na téma „Projekt v době distanční výuky“, „Proč zakládat rodičovská fóra“ a také závěrečné video – Hodnocení projektku

24.2. 2021 Máme pro vás program závěrečné online konference : Konference bude rozdělena do čtyř bloků. 1.  Úvodní slovo. (Ing. Tomáš Janča, MBA) 2. a) Práce s inkluzivními žáky v době distančního vzdělávání. b) Změny při poskytování podpůrných opatření při vzdělávání žáků.(PhDr. et Mgr. Radka Kulhánková, Ph.D.)3. Diagnostická metoda CA Method. (Mgr. Jiří Šimonek). Ve druhém bloku Mgr. Karel Opravil přiblíží  plánování a realizace změn ve třídě. Ve třetí bloku si popovídáme o zkušenostech pedagogů zapojených v projektu – Pohled ZŠ
+ přidáme pohled odborníka z PPP na projekt “Dynamická inkluze”. (Mgr. Jiří Halda) V posledním čtvrtém bloku  bude mít slovo Mgr. Bohdana Fialová na téma využití diagnostického nástroje během realizace projektu. Indikátory vyhodnotí Ing. Jana Prchlíková. Těšíme se na Vás.

25. 2. 2021  Proběhla online závěrečná konference , které se zúčastnilo 34 osob. Děkujeme

26.2. 2021  Na na našich stránkách v záložce „Materiály“ najdete tři nová videa.

27.2. 2021 Na našich webových stránkách v záložce „Materiály“ najdete také Metodiku k projektu Dynamická inkluze, což je soubor vybraných přednášek z workshopů a příklady dobré praxe.

28.2. 2021 Dnešním dnem projekt Dynamická inkluze končí.

Ve kterých krajích působíme:

Zveme Vás na událost:

WORKSHOPY A SEMINÁŘE:

6.

11. 2020

11.

6. 2020

8. workshop Vsetín, 11.6

    Zajímá Vás, co se konkrétně probíralo na workshopech?  Věnovali jsme se především aktuálnímu tématu…...

15.

1. 2020

7. Workshp, Buštěhrad, 15.1.2020

15.1. Proběhl sedmý workshop v Buštěhradu. Na něm se probírala podobná témata jako minulý týden…...


21.

1. 2020

10.

1. 2020

7. workshop v Ústí nad Labem, ZŠ Neštěmická, 10.1. 2020

Na sedmém workshopu v Ústeckém kraji, v CKP ZŠ Neštěmická jsme řešili problematiku komunikace a…...


13.

11. 2019

6. workshop, Buštěhrad, 13.11. 2019

Na v pořadí už šestém workshopu v Buštěhradu jsme se s účastníky dopoledne věnovali rozboru…...

8.

11. 2019

6. Workshop, Ústí nad Labem, 8.11. 2019

Na 6. workshopu v Ústí nad Labem jsme se opět sešli v CKP ZŠ Neštěmická.…...


7.

10. 2019

Workshop Vsetín, 7.10. 2019

V pondělí 7.10. proběhl již 6. workshop v Centru kolegiální podpory ve Vsetíně. Hlavním tématem…...

8.

4. 2019

CKP Ústí nad Labem - "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti"

Seminář spojený s veřejnou diskusí nad problematikou "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti".…...


2.

4. 2019

ZŠ a MŠ Bez hranic, Mšec - "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti"

Seminář spojený s veřejnou diskusí nad problematikou "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti".…...

5.

10. 2018

Úvodní workshop - Zlínský kraj, Vsetín

Úvodní workshop projektu Dynamická inkluze ve Zlínském kraji, ZŠ Vsetín, Luh...


21.

5. 2018

2. workshop - Ústecký kraj

2. workshop v Ústeckém kraji projektu Dynamická inkluze,  který navázal na úvodní workshop z ledna 2018. …...

25.

4. 2018

2. workshop - Středočeský kraj, Buštěhrad

2. workshop projektu Dynamická inkluze  ve Středočeském kraji v ZŠ Oty Pavla, Buštěhrad...


25.

1. 2018

Úvodní workshop - Ústecký kraj

Úvodní workshop projektu Dynamická inkluze v Ústeckém kraji....

chart_icon

36 PEDAGOGŮ

chart_icon

450 ŽÁKŮ

chart_icon

3 CENTRA

chart_icon

1 NÁSTROJ